Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Mae'r Prosiect Coedwig Hir yn galluogi cymunedau i ddysgu mwy am bwysigrwydd gwrychoedd, yn enwedig eu rolau cynyddol hanfodol wrth gynnal bioamrywiaeth trwy gysylltu cynefinoedd dameidiog. Mae Long Forest yn ymgorffori ymchwil gwrychoedd hanesyddol yn benodol trwy astudio chwarae rôl y gwrychoedd yn ein treftadaeth ddiwylliannol o fewn y tirwedd fywiog ehangach.

Gweler isod pa weithgareddau Gwrychoedd Hanesyddol sy'n digwydd ledled Cymru.

Ynys Môn 

Nod y prosiect fydd arolygu (gan ddefnyddio Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus) patrymau caeau/coedwrych canoloesol diweddarach y tu allan i Niwbwrch, Ynys Môn a phennu graddfa bresennol y rhwydwaith coedwrych gwreiddiol mewn lleoliad pentref modern. Gan ddefnyddio ap Arolwg y Goedwig Hir newydd, bydd yr arolwg hefyd yn pennu rhywogaethau coedwrych ynghyd â strwythur a swyddogaeth coedwrych. Bydd canlyniadau o’r arolwg ar gael i’r gymuned leol. Yn ogystal, anfonir canfyddiadau ymchwil a byddant ar gael i Gyngor Sir Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd a chânt eu defnyddio i ddarparu data a gwybodaeth ar gyfer gwaith cadwraeth yn y dyfodol.

 

Gogledd Ddwyrain Cymru 

Nod y prosiect hwn fydd arolygu patrymau caeau/coedwrych canoloesol diweddarach y tu allan i’r Fflint, Sir y Fflint a phennu graddfa bresennol y rhwydwaith coedwrych gwreiddiol mewn lleoliad trefol modern. Gan ddefnyddio ap Arolwg y Goedwig Hir newydd, bydd yr arolwg hefyd yn pennu rhywogaethau coedwrych ynghyd â strwythur a swyddogaeth coedwrych. Bydd canlyniadau o’r arolwg yn cael eu cofnodi o fewn hyn a byddant ar gael i’r gymuned ac ysgolion lleol. Yn ogystal, anfonir canfyddiadau’r ymchwil i Gyngor Sir y Fflint ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Powys Clwyd a’u defnyddio i ddarparu data a gwybodaeth ar gyfer gwaith cadwraeth yn y dyfodol.

 

Sir Benfro 

Nod y prosiect fydd arolygu (gan ddefnyddio Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus) Pentref Pysgota diffaith o ddechrau’r 19eg Ganrif ym Maes y Mynydd ger Tyddewi, Sir Benfro a phennu graddfa bresennol y rhwydwaith coedwrych gwreiddiol yn y dirwedd fodern. Gan ddefnyddio ap Arolwg y Goedwig Hir newydd, bydd yr arolwg hefyd yn pennu rhywogaethau coedwrych ynghyd â strwythur a swyddogaeth coedwrych. Caiff canlyniadau’r arolwg eu cofnodi a byddant ar gael i’r gymuned ac ysgolion lleol. Yn ogystal, anfonir canfyddiadau’r ymchwil i Gyngor Sir Penfro, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’u defnyddio i ddarparu data a gwybodaeth ar gyfer gwaith cadwraeth yn y dyfodol.

 

Sir Fynwy 

Nod y prosiect fydd arolygu (gan ddefnyddio Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus) patrymau caeau/coedwrych canoloesol diweddarach yn Thornwell, Cas-gwent a phennu graddfa bresennol y rhwydwaith coedwrych gwreiddiol mewn lleoliad trefol modern. Gan ddefnyddio ap Arolwg y Goedwig Hir newydd, bydd yr arolwg hefyd yn pennu rhywogaethau coedwrych ynghyd â strwythur a swyddogaeth coedwrych. Caiff canlyniadau’r arolwg eu cofnodi a byddant ar gael i’r gymuned ac ysgolion lleol. Yn ogystal, anfonir canfyddiadau’r ymchwil i Gyngor Sir Fynwy, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent a’u defnyddio i ddarparu data a gwybodaeth ar gyfer gwaith cadwraeth yn y dyfodol.

 

Historical Hedgerows