Cymraeg

Lawrlwythwch ein taflenni Gwybodaeth Gwrychoedd newydd!

Adnoddau

Welsh home page intro

  • Mae gwyrchoedd yn rhan hanfodol o'n tirwedd, ond maen nhw mewn perygl o gael eu hesgeuluso, eu difrodi a chael eu diwreiddio.

    Mae Cadwch Gymru’n Daclus, sydd yn gweithio mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn, wedi datblygu Prosiect y Goedwig Hir. Gyda’n gilydd, byddwn yn gweithredu’n ymarferol – yn recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000m o goedwrych yng Nghymru.