Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Welsh home page intro

  • Mae gwyrchoedd yn rhan hanfodol o'n tirwedd, ond maen nhw mewn perygl o gael eu hesgeuluso, eu difrodi a chael eu diwreiddio.

    Wnaeth Cadwch Gymru’n Daclus, yn gweithio mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn,  datblygu Prosiect y Goedwig Hir.