Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Rydym wedi ymrwymo i gynnal arolygon o dros 50,000m o goedwrych ledled Cymru yn ystod prosiect y Goedwig Hir. Rydym wedi datblygu Ap y Goedwig Hir sy’n galluogi i unrhyw un arolygu coedwrych cyfagos.

Bydd yr ap yn rhoi gwybodaeth hanfodol inni am gyflwr coedwrych a’r rhywogaethau sy’n rhan ohonynt ledled Cymru. Mae coedwrych yn rhan holl bwysig o’n tirwedd, ond maent yn cael eu peryglu yn sgil cael eu hesgeuluso a’u difrodi a chan bobl yn cael gwared arnynt. Rydym ni’n gweithredu er mwyn atal y dirywiad hwn.

Mae gan ddatblygwyr ein hap, Natural Apptitude, gyfoeth o brofiad ym maes apiau cofnodi bywyd gwyllt, ac maent wedi dylunio’r ap fel ei fod yn rhwydd i unrhyw un ei ddefnyddio. Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio heb signal ffôn symudol, gan gadw’r canlyniadau nes bod signal ar gael.

Mae’r ap ar gael ar Google Play a’r Apple App Store ar gyfer Android ac IOS.

Surverying