Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd ymaRydym yn falch o gyhoeddi, hyd yma, bod prosiect Y Goedwig Hir wedi:

 • Plannu 119,711 o goed fel gwrychoedd newydd, i adfer gwrychoedd bachog ac i ailgysylltu rhwydweithiau gwrychoedd tameidiog.
  Gwell 34,628 metr o wrychoedd gan weithgaredd corfforol, gyda 113,063 metr arall bellach o dan drefn o welliant cynyddol.
 • Sefydlu pedair meithrinfa goed gymunedol sy'n tyfu stoc goed ifanc o hadau brodorol a gasglwyd yn lleol - dull cynaliadwy o helpu cynlluniau plannu coed yn y dyfodol ac amddiffyn rhag clefyd coed rhag cael ei gyflwyno trwy stoc wedi'i fewnforio.
 • Wedi cynnwys mwy na 3,000 o wirfoddolwyr ledled Cymru gan dreulio 13,000 awr mewn gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â gwrychoedd - llawer o unigolion a grwpiau yn cymryd rhan yn rheolaidd
 • Wedi cynnwys mwy na 3,000 o wirfoddolwyr ledled Cymru gan dreulio 13,000 awr mewn gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â gwrychoedd - llawer o unigolion a grwpiau yn cymryd rhan yn rheolaidd
 • Cyflwyno hyfforddiant ar sut i blannu, gofalu am ac adfer gwrychoedd i 1000 o wirfoddolwyr
 • Cyflwyno hyfforddiant ffurfiol ar blannu a rheoli gwrychoedd 100 o dirfeddianwyr ledled Cymru
 • Datblygu pecyn Gwybodaeth Gwrychoedd sydd ei angen arnoch chi i gyd; canllawiau darluniadol ar blannu a rheoli gwrychoedd a hyd yn oed syniadau ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig ar gyfer grwpiau cymunedol. Dadlwythwch yma.
 • Bellach, arolygwyd 48,000 metr o wrychoedd caeau, ochr ffordd a gwrych gardd ar hyd a lled Cymru gan ddefnyddio ap Y Goedwig Hir.
 • Gallwch barhau i lawrlwytho'r ap am ddim ar Android ac IOS a recordio gwrych neu ddau yn eich ardal dra chi allan yn cerdded neu wneud ymarfer corff!

Isod mae map yn dangos holl weithgaredd y Goedwig Hir ledled Cymru.

About