Rydym yn cymryd camau ymarferol i wella ac ychwanegu at wrychoedd ledled Cymru. Gan weithio gyda gwirfoddolwyr, mae swyddogion y Goedwig Hir wedi sefydlu meithrinfeydd coed yn ein pedair ardal allweddol er mwyn gofalu am goed brodorol a’u lluosogi er mwyn eu plannu mewn coedwrych.

Cafwyd cyrsiau rheoli coedwrych ar gyfer tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr, yn ogystal â sesiynau ymarferol ar gau bylchau mewn gwrychoedd, plannu gwrychoedd newydd a gosod neu brysgoedio gwrychoedd aeddfed.

Trwy gyfrwng prosiect y Goedwig Hir byddwn yn:

  • Rheoli, gwella ac ymestyn coedwrych, gan gynnwys ffiniau gerddi.
  • Helpu pobl i ddeall pam mae coedwrych mor bwysig ar gyfer bioamrywiaeth.
  • Cynnwys pobl yn y gwaith o ofalu am goedwrych trwy ddysgu sgiliau newydd.
  • Cynorthwyo pobl i ddod yn fwy ymwybodol o wrychoedd trwy eu harolygu a’u cofnodi
  • Datgelu’r hanes sydd gan lawer o wrychoedd, trwy gyfrwng ymchwil hanesyddol a mapio.
  • Er mai Ynys Môn, Sir Benfro, Sir Fynwy a Gogledd-ddwyrain Cymru yw’r ardaloedd yr ydym yn canolbwyntio arnynt ar hyn o bryd, gallwn gefnogi a chynnig cymorth i brosiectau coedwrych ledled Cymru, felly mae croeso ichi gysylltu â ni - [email protected]

About