Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Sefydlwyd planhigfa goed newydd yng Ngogledd Cymru gan y prosiect y Goedwig Hir a'r gymuned leol. Gweithiodd wyth gwirfoddolwr o'r Ganolfan Sgiliau Coetiroedd i adeiladu polytwnel yn y Ganolfan yn Bodfari, Sir Ddinbych a fydd yn cael ei ddefnyddio i dyfu coed gwrychoedd o hadau a gasglwyd yn lleol.

Datblygwyd y Prosiect y Goedwig Hir gan Cadwch Gymru'n Daclus mewn partneriaeth â'r Coed Cymru, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn. Gyda'i gilydd, maen nhw'n gweithredu'n ymarferol - recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000 o wrychoedd.

Wnaeth y grŵp o wirfoddolwyr, sy'n cyfarfod bob dydd Llun yn y Ganolfan, codi'r polytwnnel a gosod y pŵer a'r dŵr ar gyfer y system dyfrhau uwchben. Casglwyd yr hadau gan wahanol grwpiau o oedolion ag anghenion ychwanegol sy'n mynychu'r Ganolfan a byddant yn gyfrifol am dyfu ar y planhigion sy'n barod i'w plannu am y Goedwig Hir.

Dywedodd Rod Waterfield, Rheolwr y Ganolfan yn y Ganolfan Sgiliau Coetiroedd;

Mae gwrychoedd yng Nghymru wedi bod yn rhan bwysig o'n tirwedd ers canrifoedd. Fodd bynnag, maent yn adnodd heb ei werthfawrogi mewn perygl difrifol ac erbyn hyn mae'n hanfodol bod camau'n cael eu cymryd.

Mae'n wych bod yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ledled Cymru i sicrhau bod ein gwrychoedd yn cael eu cynnal a'u parchu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Os ydych chi'n wirfoddolwr neu'n berchennog tir a hoffai gymryd rhan yn y prosiect y Goedwig Hir, cysylltwch â ni [email protected] 

Volunteers help to create a tree nursery in Denbighshire