Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Mae hadau hen goed ffawydd ger afon Wysg yn Llanelen yn cael eu cynaeafu a’u hegino er mwyn sicrhau dyfodol iach i’r coed godidog hyn.

Mae Llanelen yn Sir Fynwy yn enwog am ei leoliad yng nghysgod mynydd enwog y Blorens, rhwng afon Wysg a chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog. Ond dim ond ychydig o bobl sy’n gwybod bod yr ardal hon yn bwysig yn sgil ei choed ffawydd brodorol, ar ymyl eithaf eu cynefin naturiol.

Nod Tom Ward Jackson, un o swyddogion y Goedwig Hir, yw diogelu’r coed hynafol a sicrhau bod planhigion newydd yn cael eu tyfu o’u had.

Meddai Tom,

Mae treftadaeth y coed ffawydd yn Llanelen yn ddarganfyddiad gwych ar gyfer prosiect y Goedwig Hir. Bydd y gwaith plannu coedwrych yn yr ardal hon, gan gysylltu coedwrych eraill ac ardaloedd o goetir sy’n bodoli eisoes, yn cynnwys coed ffawydd a ganfyddir o fewn ychydig gannoedd o fetrau. Bydd y gwirfoddolwyr yn cynaeafu blagur ffawydd sydd wedi eu hadu eu hunain a chnau ffawydd i’w tyfu mewn meithrinfa goed. Bydd cod genetig y coed hynafol hyn yn cael ei ddiogelu mewn coedwrych newydd a choed arferol, a fydd yn cymryd lle’r hen goed godidog a welir heddiw ac sy’n agosáu at ddiwedd eu hoes.

Ers cychwyn prosiect y Goedwig Hir mae 4,500 o goed wedi cael eu plannu yn Sir Fynwy, gyda chyfanswm o dros 600 wedi bod yn bresennol mewn sesiynau plannu, gosod a pharatoi’r tir.

Monmouthshire beeches take the limelight