Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Nod y Goedwig Hir yn Holt, Wrecsam yw adfer system goedwrych o 1848 trwy ailblannu a thrwsio llinellau coedwrych gan ddefnyddio’r ddraenen wen. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant y prosiect.

Yn y flwyddyn gyntaf, treuliodd 79 o wirfoddolwyr gyfanswm o 334 o oriau yn plannu ac yn gofalu am goed, gan ddysgu sgiliau newydd trwy wneud hynny. Plannwyd 2,900 o goed, gan drwsio dros hanner cilometr o goedwrych ac ailgysylltu dros dri chilometr o’r rhwydwaith gwrychoedd.

Yn ôl cydlynydd y Goedwig Hir, Shane Hughes

Bydd prosiect y Goedwig Hir o fudd enfawr i fywyd gwyllt yn yr ardal. Mae llinellau gwrychoedd sy’n gynyddol fylchog ac sy’n prysur ddiflannu yn lleihau’r gorchudd a’r bwyd i fywyd gwyllt ac yn hollti eu coridorau cysgodol. Mae gwrychoedd yn galluogi i adar, mamaliaid bach, amffibiaid ac ymlusgiaid symud yn ddiogel o un ardal i’r llall i chwilio am fwyd.

Rejuvenation of historic hedges in Holt, Wrexham